Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, район „Красна поляна“ (МКБППМН)


Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е в състав:

Председател: Иван Чакъров – Кмет на район „Красна поляна”

Членове:

 1. Теменуга Цветанова Василева – юрист
 2. Любомир Христов Борисов – юрист
 3. Калин Димитров Кръстанов – юрист
 4. Юлия Радоилова Данчева – инспектор ДПС
 5. Цветанка Филипова Паунова – АСП-ОЗД
 6. Сергей Филипов Генов – психолог
 7. Бойка Георгиева Шопова – педагог
 8. Станимира Петрова Стоева – педагог
 9. Николай Христов Вушовски
 10. Горан Всеволодович Попов – психолог
 11. Красимира Иванова Орсова – педагог

Местната комисия изпълнява следните задачи, разписани в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни:

 1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на района.
 2. Издирва, съвместно с Инспектор ДПС и Дирекция „Социално подпомагане”, малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ, и подпомага тяхното развитие и социална защита.
 3. Разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК и прилага възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 1-10 и т. 12, прави предложения до съда за налагане мерки по чл. 13, ал. 1, т. 11 и 13.
 4. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.
 5. Налага мерки по чл. 15 от ЗБППМН по отношение на родителите.
 6. Привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и 15 от ЗБППМН.
 7. Анализира състоянието и причините за извършваните противообществени прояви от малолетни и непълнолетни.
 8. Наблюдава поведението на малолетни и непълнолетни, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове, както и на осъдените условно, и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие.
 9. Изпълнява мероприятия по програми и допълнителни дейности.
За контакти:  Секретар: Антоанета Савова
тел. 02/921 72 50,  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
­