Домашни любимци

Безплатна регистрация и кастрация на кучета. Безплатно осиновяване на кучета от общински приюти

Столична община и ОП „Екоравновесие” изпълняват кампания за БЕЗПЛАТНА регистрация, кастрация, обезпаразитяване, поставяне на микрочип и ваксиниране против бяс на кучета и осиновяване на кучета от общински приюти. 

Ползи от кастрацията 

Повече информация може да прочетете на интернет адрес: http://ecoravnovesie.com/

Заповеди за определяне на места за разхождане на кучета в отделните райони на столицата:

Карта с позволените места за разхождане на домашни кучета

Картaта е с актуално съдържание за: улична мрежа, жп линии, адресна номерация, номера на блокове, жилищни, обществени и промишлени зони, паркове и градини, наименования на квартали и жилищни комплекси, граници и имена на райони, хидрография – реки, езера, язовири с техните наименования, гори и др.

Парк "Св. Св. Петър и Павел" - разрешено/забранено разхождане на кучета

Задължения и срокове за регистрация и заплащане на такса за притежаване на домашно куче

doc-1563 Указания за задълженията на собствениците на домашни кучета в сгради, в режим на етажна собственост (публикувано: четвъртък, 05 октомври 2023 г., 17:04 ч.)Download  [174.5 KB]

Публичен регистър по чл. 133, ал. 2, т. 10 от Закона за ветиринарномедицинската дейност, актуален към 24.08.2023 г.

ОП "ЕКОРАВНОВЕСИЕ"

Селскостопански животни

pdf-1582 Заповед № РКП23-РД56-140/18.08.2023 г. за маршрут за паша за селскостопанските животни (публикувано: събота, 19 август 2023 г., 11:42 ч.)Download  [902.06 KB]

­