УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По повод Деня на Ботев и загиналите за свободата на България ще бъде задействана системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението (СРПОН) на територията на Столичната община на 02.06.2024 г. от 12.00 ч.

 

С уважение,
ДИМИТЪР ПЕТРОВ
Кмет на район „Красна поляна

­