Прокурор Георги Иванов от Софийска районна прокуратура и съдия Димитър Куртов от Софийски районен съд изнесоха лекция по актуални теми пред ученици от 11-ти и 12-ти клас от столичното 135-то СУ „Ян Амос Коменски“. Събитието се проведе по програма „Децата и съдът“ в сградата на СРП и СРС на бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” 23. 

Георги Иванов разказа пред учениците каква е функцията на прокурора и какви са неговите задължения, както и каква е структурата на прокуратурата. Той засегна темата за престъпленията в дигиталното пространство и обясни на учениците, че трябва да внимават с кого общуват в интернет, че е изключително важно да не дават личните си данни и адреси на непознати, както и как да разпознават така наречените „фишинг“ атаки.

Прокурор Иванов обърна сериозно внимание на употребата на наркотични вещества – че държането и разпространението на такива е наказуемо от закона, а освен това вредите за здравето са много сериозни.

Съдия Димитър Куртов говори пред децата за функцията на съдиите от различните съдилища, за присъдите, които се налагат за кражби и държане на наркотични вещества, и за принудителното лечение на психично болни лица. Той обясни, че хората, дори виновни, могат да се поправят и някои присъди се налагат на подсъдимите именно в тази насока.

Пред децата говори и младши инспектор Кирил Банов от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, който им обясни как се привеждат затворниците до залите и до арестите, кога се слагат и махат белезниците на ръцете и краката. Той поясни, че освен затворници, на служителите на дирекцията им се налага да водят принудително и задържани граждани, които са пропуснали многократно да се явят в съда, след като са били редовно призовани.

По време на беседата учениците задаваха различни въпроси, свързани с актуални медийни дела, бяха засегнати темите за домашното насилие, психологическото насилие и корупцията. Те питаха също могат ли видеозаписи да се приемат за доказателства по разследвания на престъпления. На учениците им беше интересно и да разберат какви средства за самозащита могат да използват, за да се предпазят от агресия. В края на събитието учениците посетиха помещенията в сградата, в които се държат арестантите, докато чакат да започнат техните дела и синята стая за разпит на деца.

­