На 17 март МКБППМН и отдел "Образование" към район "Красна поляна" проведоха екскурзия с учениците от 9а клас на 135 СУ "Ян Амос Коменски" до градовете Карлово и Сопот във връзка със 150-годишнината от гибелта на Апостола на свободата. Децата отблизо се запознаха с живота и делото на славния българин.

   

   

  

­