Уважаеми граждани,

Тук ще намерите полезна информация по въпроси, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях, уредени в Закона за управление на етажната собственост.

Програма за саниране на сгради с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, като предвидените средства по нея са в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС.

  • Кандидатурите се подават чрез общината, а в случая на Столична община, чрез районната администрация.
  • Кандидати по предходната Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради нямат предимство и трябва да кандидатстват по общия ред.
  • Кандидатури се приемат от сгради, но и от отделни входове.
  • Задължителни са три предпоставки за кандидатстване:
    • Етажната собственост да е регистрирана като сдружение - юридическо лице по смисъла на Закона за управление на етажната собственост;
    • Сградата да има технически паспорт;
    • Сградата да има обследване за енергийна ефективност.

За контакти: 0882 939248; 0884098543; 02/921 72 24

                      За повече информация за програмата, моля натиснете ТУК.

­