График за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

 

Район “Красна поляна”

Сметоизвозване:

График за Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери - 4 м³ - до съоръжения за третиране

График за Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери - 110 л - до съоръжение за третиране

График за Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери - 1100 л - до съоръжение за третиране

 

Ръчно метене

График за Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на МГТ, пешеходни подлези, надлези и др.

 

Машинно метене

График за Механизирано метене на улични платна и площади 

График за Механизирано метене на тротоари тротоари

 

Миене

График за Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи

График за Миене с автоцистерна с дюзи на улици, тротоари, площади и алеи

 

Улични кошчета

График за Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета

 

 

 

Графици за извозване на контейнери от ЕКОБУЛПАК АД

График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

­