Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма (КДХ с БМК) район „Илинден“

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ - тук

КДХ „КРАСНА ПОЛЯНА“
(Адрес: бул. „Възкресение“ № 49, бл. 234; телефон: 02 822 32 04; 0877 016 429)
  • Пункт – бул. „Възкресение“ № 49, бл. 234.
КДХ „ЗАПАДЕН ПАРК“
(Адрес: ж.к. „Западен парк“, ул. „Суходолска“ № 2; телефон: 02 822 90 58; 0877 027 505)
  • Пункт – ул. „Суходолска 2” (срещу ДГ № 128 „Феникс“);
  • Пункт – ж.к. „Илинден“, ул. „Найчо Цанов“, бл. 114;
  • Пункт – ж.к. „Света троица”, бл. 145;
  • Пункт – ж.к. „Света троица”, бл. 367;
  • Пункт – ж.к. „Захарна фабрика”, бл. 52.

Комплекс за детско хранене район „Люлин“

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ - тук

КДХ „ЛЮЛИН“
(Адрес: гр. София 1336, ж.к. "Люлин" – І микрорайон, ул. "Фортов път" № 2; телефон: 02 826 85 72)
  • Пункт – ул. “Суходолска” № 137В.
­