В изпълнение на чл. 47 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училище беше извършено райониране, което подпомага постъпването на децата в 1-ви клас за учебната 2017/2018 година.

Във връзка с това  са съставени карти, показващи районите на  общинските училища, намиращи се на територията на район „Красна поляна“.

75 ОУ „Тодор Каблешков“ 92 ОУ „Димитър Талев“ 147 ОУ „Йордан Радичков“
28 СУ „Алеко Константинов“ 123 СУ „Стефан Стамболов“ 135 СУ „Ян Амос Коменски“
   
17 СУ „Дамян Груев“    

Повече подробности за самите училища вижте ТУК

­