За сигнали, свързани със сметопочистване и сметоизвозване в район „Красна поляна“, може да подавате сигнали към Столичен инспекторат

Контакт за район „Красна поляна”

Петър Бозаков
бул. „Вардар”, бл. 36Б, вх. А
(02) 920 68 40

или чрез сигнал на Оперативен център за сигнали денонощно 365 дни в годината на телефон (02) 987 55 55

 

­