pdf-1683 ДГ № 54 „Дъга“ в район „Красна поляна“ търси медицинска сестра за яслена група (публикувано: четвъртък, 06 юни 2024 г., 11:50 ч.)Download  [39.21 KB]
pdf-1680 Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина (публикувано: понеделник, 03 юни 2024 г., 13:55 ч.)Download  [427.37 KB]
pdf-1679 Обява за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 56030 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: понеделник, 03 юни 2024 г., 13:53 ч.)Download  [188.35 KB]
pdf-1678 Обява за провеждане на конкурс на 18.06.2024 г. във в.ф. 54 800 — Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за сержанти — военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър (публикувано: понеделник, 03 юни 2024 г., 13:49 ч.)Download  [148.85 KB]
pdf-1675 Обява за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 56030 - София, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: петък, 17 май 2024 г., 17:10 ч.)Download  [188.35 KB]
pdf-1664 Обява за провеждане на конкурс от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново (публикувано: сряда, 24 април 2024 г., 11:01 ч.)Download  [193.3 KB]
pdf-1660 Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс (публикувано: четвъртък, 11 април 2024 г., 19:10 ч.)Download  [126.33 KB]
doc-1658 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Главен експерт - човешки ресурси в отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" към СО - район "Красна поляна" (публикувано: вторник, 09 април 2024 г., 11:56 ч.)Download  [59 KB]
 • docx-1655 Заявление по чл. 17, ал. 2 (публикувано: вторник, 09 април 2024 г., 11:34 ч.)Download  [21.35 KB]
 • docx-1654 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПMДС (публикувано: вторник, 09 април 2024 г., 11:32 ч.)Download  [15.69 KB]
 • pdf-1667 Критерии и изисквания за оценяване на кандидатите (публикувано: петък, 26 април 2024 г., 11:43 ч.)Download  [88.98 KB]
 • pdf-1666 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: петък, 26 април 2024 г., 11:42 ч.)Download  [53.35 KB]
 • pdf-1669 Класиране на кандидатите (публикувано: петък, 10 май 2024 г., 16:32 ч.)Download  [214.34 KB]
pdf-1653 Обява за провеждане на конкурс от 11.06.2024 г. до 12.06.2024 г. за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 24430 - гр. Троян (публикувано: сряда, 03 април 2024 г., 14:17 ч.)Download  [197.84 KB]
pdf-1652 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования на пряко подчинение на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански училища (публикувано: сряда, 03 април 2024 г., 12:12 ч.)Download  [223.06 KB]
pdf-1651 Обява за провеждане на конкурс на 28.05.2024 г. и 29.05.2024 г. във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: сряда, 03 април 2024 г., 12:09 ч.)Download  [204.56 KB]
pdf-1650 Обявяване на вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) (публикувано: сряда, 03 април 2024 г., 12:05 ч.)Download  [304.24 KB]
pdf-1649 Обявяване на вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани (публикувано: сряда, 03 април 2024 г., 12:00 ч.)Download  [257.35 KB]
pdf-1630 Обява за провеждане на конкурс от 19.06.2024 г. до 27.06.2024 г. за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във формирования на Сухопътните войски (публикувано: понеделник, 11 март 2024 г., 14:11 ч.)Download  [562.54 KB]
pdf-1612 Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност в Командване на Военновъздушните сили чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: сряда, 28 февруари 2024 г., 15:31 ч.)Download  [125.01 KB]
pdf-1606 Обява за провеждане на конкурс от 02.05.2024 г. до 03.05.2024 г. за приемане на военна служба на лица, завършили гражданско висше училище в страната или в чужбина, в Командване за логистична поддръжка (публикувано: понеделник, 26 февруари 2024 г., 14:26 ч.)Download  [167.35 KB]
pdf-1605 Обяваване на длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс през 2024 г. (публикувано: понеделник, 26 февруари 2024 г., 12:11 ч.)Download  [1.27 MB]
pdf-1604 Обяваване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани в НВУ "Васил Левски" (публикувано: понеделник, 26 февруари 2024 г., 12:06 ч.)Download  [330.74 KB]
pdf-1601 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Управление на общинска собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” в район „Красна поляна” – Столична община (публикувано: сряда, 14 февруари 2024 г., 14:56 ч.)Download  [1.16 MB]
 • docx-1596 Заявление по чл. 17, ал. 2 (публикувано: понеделник, 12 февруари 2024 г., 17:51 ч.)Download  [21.35 KB]
 • docx-1597 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПMДС (публикувано: понеделник, 12 февруари 2024 г., 17:53 ч.)Download  [15.69 KB]
 • pdf-1617 Критерии и изисквания за оценяване на кандидатите (публикувано: сряда, 06 март 2024 г., 16:24 ч.)Download  [700.87 KB]
 • pdf-1618 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: сряда, 06 март 2024 г., 16:24 ч.)Download  [388.97 KB]
 • pdf-1636 Протокол от тест (публикувано: сряда, 20 март 2024 г., 15:23 ч.)Download  [462.88 KB]
 • pdf-1637 Класиране на кандидатите (публикувано: петък, 22 март 2024 г., 15:07 ч.)Download  [233.64 KB]
pdf-1600 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт” в район „Красна поляна” – Столична община (публикувано: сряда, 14 февруари 2024 г., 14:53 ч.)Download  [1.17 MB]
 • docx-1596 Заявление по чл. 17, ал. 2 (публикувано: понеделник, 12 февруари 2024 г., 17:51 ч.)Download  [21.35 KB]
 • docx-1597 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПMДС (публикувано: понеделник, 12 февруари 2024 г., 17:53 ч.)Download  [15.69 KB]
 • pdf-1615 Критерии и изисквания за оценяване на кандидатите (публикувано: сряда, 06 март 2024 г., 16:23 ч.)Download  [694.67 KB]
 • pdf-1616 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: сряда, 06 март 2024 г., 16:23 ч.)Download  [423.3 KB]
 • pdf-1635 Протокол от тест (публикувано: вторник, 19 март 2024 г., 16:12 ч.)Download  [455.71 KB]
 • pdf-1638 Класиране на кандидатите (публикувано: петък, 22 март 2024 г., 15:08 ч.)Download  [206.08 KB]
pdf-1598 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина (публикувано: вторник, 13 февруари 2024 г., 14:09 ч.)Download  [226.68 KB]
pdf-1595 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” в район „Красна поляна” – Столична община (публикувано: понеделник, 12 февруари 2024 г., 17:49 ч.)Download  [1.6 MB]
 • docx-1596 Заявление по чл. 17, ал. 2 (публикувано: понеделник, 12 февруари 2024 г., 17:51 ч.)Download  [21.35 KB]
 • docx-1597 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПMДС (публикувано: понеделник, 12 февруари 2024 г., 17:53 ч.)Download  [15.69 KB]
 • pdf-1613 Критерии и изисквания за оценяване на кандидатите (публикувано: вторник, 05 март 2024 г., 14:33 ч.)Download  [695.41 KB]
 • pdf-1614 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: вторник, 05 март 2024 г., 14:36 ч.)Download  [351.57 KB]
 • pdf-1632 Протокол от тест (публикувано: сряда, 13 март 2024 г., 15:15 ч.)Download  [439.44 KB]
 • pdf-1639 Класиране на кандидатите (публикувано: понеделник, 25 март 2024 г., 15:22 ч.)Download  [215.53 KB]
pdf-1594 Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: понеделник, 12 февруари 2024 г., 14:42 ч.)Download  [326.46 KB]
pdf-1589 Обява за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 34750 - Карлово, чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: сряда, 24 януари 2024 г., 16:17 ч.)Download  [175.48 KB]
pdf-1587 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции (публикувано: понеделник, 22 януари 2024 г., 18:34 ч.)Download  [160.89 KB]
pdf-1586 Обява за провеждане на конкурс на матроски (войнишки) във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина (публикувано: понеделник, 22 януари 2024 г., 18:29 ч.)Download  [280.86 KB]

2023 г.

docx-1566 Обява за процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 28 СУ „Алеко Константинов” (публикувано: понеделник, 23 октомври 2023 г., 15:43 ч.)Download  [29.85 KB]
 • pdf-1572 Удължаване на срока за подаване на оферти до 30.11.2023 г. (публикувано: четвъртък, 16 ноември 2023 г., 19:00 ч.)Download  [153.92 KB]
docx-1536 Обява за процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в 17 СУ „Дамян Груев” (публикувано: понеделник, 31 юли 2023 г., 17:01 ч.)Download  [83.5 KB]
 • docx-1538 Удължаване на срока за подаване на оферти до 12.09.2023 г. (публикувано: четвъртък, 24 август 2023 г., 16:13 ч.)Download  [43.99 KB]
pdf-1532 Обява за национален ученически конкурс "Наследник съм на...", посветен на 110-годишнината от Балканските войни (публикувано: петък, 14 юли 2023 г., 18:32 ч.)Download  [118.14 KB]
doc-1513 Обява за свободно работно място за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: сряда, 10 май 2023 г., 11:23 ч.)Download  [45 KB]
pdf-1496 Обява за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани след провеждане на конкурс (публикувано: четвъртък, 06 април 2023 г., 08:22 ч.)Download  [276.01 KB]
doc-1495 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: четвъртък, 16 март 2023 г., 16:29 ч.)Download  [45.5 KB]
pdf-1492 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: четвъртък, 16 март 2023 г., 16:17 ч.)Download  [1.17 MB]
 • docx-1493 Заявление за участие в конкурса (публикувано: четвъртък, 16 март 2023 г., 16:19 ч.)Download  [21.35 KB]
 • docx-1494 Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПMДС (публикувано: четвъртък, 16 март 2023 г., 16:21 ч.)Download  [15.69 KB]
 • pdf-1498 Критерии и изисквания за оценяване на кандидатите (публикувано: четвъртък, 06 април 2023 г., 10:31 ч.)Download  [691.03 KB]
 • pdf-1497 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: четвъртък, 06 април 2023 г., 10:29 ч.)Download  [370.05 KB]
 • pdf-1501 Протокол от тест (публикувано: четвъртък, 20 април 2023 г., 15:44 ч.)Download  [514.38 KB]
 • pdf-1507 Класиране на кандидатите (публикувано: вторник, 25 април 2023 г., 16:23 ч.)Download  [239.97 KB]
pdf-1491 Заповед на министъра на отбраната за обявяване на длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани и оправомощаване на началника на НВУ „Васил Левски“ и командира на военно формирование 22 160 - Плевен (публикувано: вторник, 14 март 2023 г., 17:06 ч.)Download  [199.93 KB]
pdf-1488 Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: вторник, 28 февруари 2023 г., 12:06 ч.)Download  [207.75 KB]
pdf-1485 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина (публикувано: понеделник, 20 февруари 2023 г., 12:05 ч.)Download  [207.74 KB]
doc-1472 Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ обявява прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 година (публикувано: четвъртък, 09 февруари 2023 г., 17:32 ч.)Download  [955 KB]
pdf-1471 Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в НВУ „Васил Левски“ - гр. Велико Търново (публикувано: четвъртък, 09 февруари 2023 г., 17:29 ч.)Download  [226.41 KB]
pdf-1470 Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина (публикувано: четвъртък, 09 февруари 2023 г., 17:27 ч.)Download  [414.57 KB]
pdf-1469 Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: четвъртък, 09 февруари 2023 г., 17:26 ч.)Download  [73.57 KB]
pdf-1468 Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: четвъртък, 09 февруари 2023 г., 17:25 ч.)Download  [171.75 KB]
doc-1462 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт в отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: понеделник, 23 януари 2023 г., 15:56 ч.)Download  [46 KB]

2022 г.

pdf-1436 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: сряда, 23 ноември 2022 г., 16:08 ч.)Download  [92.47 KB]

2021 г.

pdf-1189 СО - район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост (публикувано: понеделник, 01 февруари 2021 г., 12:06 ч.)Download  [180.48 KB]

2020 г.

pdf-1153 СО - Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: вторник, 06 октомври 2020 г., 14:23 ч.)Download  [95 KB]
pdf-1119 СО – Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: петък, 17 юли 2020 г., 10:44 ч.)Download  [184.15 KB]
(находящ се на територията на СО – район „Красна поляна”, м. „Разсадника-Бежанци”, бул. „Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52)
pdf-1105 Обявление за конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на адрес гр. София, бул. "Никола Мушанов" № 147 (публикувано: понеделник, 18 май 2020 г., 16:05 ч.)Download  [7.03 MB]

2019 г.

pdf-887 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юристконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:00 ч.)Download  [452.84 KB]
 • pdf-888 Заявление за участие в конкурс (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:01 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-889 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: четвъртък, 27 юни 2019 г., 16:02 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-908 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: понеделник, 15 юли 2019 г., 12:16 ч.)Download  [202.81 KB]
 • pdf-919 Протокол от тест (публикувано: вторник, 23 юли 2019 г., 16:54 ч.)Download  [336.62 KB]
 • pdf-921 Класиране на кандидатите (публикувано: понеделник, 29 юли 2019 г., 16:12 ч.)Download  [92.46 KB]

pdf-866 ДГ № 169 "Коледарче": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: петък, 14 юни 2019 г., 08:00 ч.)Download  [1.07 MB]
 • pdf-890 Заповед № 235/27.06.2019 г. на директора на ДГ № 169 "Коледарче" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: петък, 28 юни 2019 г., 14:21 ч.)Download  [280.26 KB]

pdf-851 ДГ № 126 "Тинтява": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: петък, 31 май 2019 г., 08:00 ч.)Download  [580.79 KB]
 • pdf-867 Протокол с вх. № 194/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 211/10.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 15:57 ч.)Download  [859.2 KB]
 • pdf-875 Заповед № 216/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:37 ч.)Download  [154.85 KB]
 • pdf-886 Протокол № 1/06.06.2019 г. с вх. № 195/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 198/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 16:31 ч.)Download  [1.81 MB]
 • pdf-876 Заповед № 217/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:39 ч.)Download  [210.4 KB]
 • pdf-877 Заповед № 218/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:39 ч.)Download  [197.62 KB]
 • pdf-878 Заповед № 219/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Приложни изкуства" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:40 ч.)Download  [201.29 KB]
 • pdf-879 Заповед № 220/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:41 ч.)Download  [192.07 KB]

pdf-850 ДГ № 128 "Феникс": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: четвъртък, 30 май 2019 г., 14:05 ч.)Download  [629.18 KB]
 • pdf-859 Заповед № 344/11.06.19 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за продължаване срока на работа на комисията за конкурс на ДОД за учебната 2019/2020 г. (публикувано: сряда, 12 юни 2019 г., 07:47 ч.)Download  [156.64 KB]
 • pdf-865 Протокол с вх. № 449/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 343/11.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: петък, 14 юни 2019 г., 11:47 ч.)Download  [934.57 KB]
 • pdf-874 Заповед № 363/18.06.2019 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 12:35 ч.)Download  [166.22 KB]
 • pdf-880 Протокол №1/06.06.2018 г. с вх. № 458/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 302/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 15:47 ч.)Download  [2.85 MB]
  на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на СО за провеждане на конкурс по документи за ДОД за следните направления:
  1. Английски език
  2. Модерни танци
  3. Народни
  ...
 • pdf-881 Заповед № 359/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:00 ч.)Download  [311.3 KB]
 • pdf-882 Заповед № 360/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Модерни танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:01 ч.)Download  [303.37 KB]
 • pdf-883 Заповед № 361/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Народни танци" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:02 ч.)Download  [300.07 KB]
 • pdf-884 Заповед № 362/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: вторник, 18 юни 2019 г., 16:03 ч.)Download  [282.49 KB]

pdf-849 ДГ № 187 "Жар Птица": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: сряда, 29 май 2019 г., 08:00 ч.)Download  [4.81 MB]
 • pdf-868 Заповед № 166/12.06.2019 г. на директора на ДГ № 187 "Жар Птица" (публикувано: понеделник, 17 юни 2019 г., 16:07 ч.)Download  [1.34 MB]

docx-848 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:44 ч.)Download  [299.85 KB]
docx-847 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:42 ч.)Download  [300.04 KB]
docx-846 Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: четвъртък, 23 май 2019 г., 08:40 ч.)Download  [300.19 KB]

pdf-749 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:18 ч.)Download  [1.05 MB]
 • pdf-750 Заявление за участие в конкурс (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:19 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-751 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: вторник, 12 февруари 2019 г., 16:21 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-767 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: петък, 01 март 2019 г., 08:30 ч.)Download  [156.24 KB]
 • pdf-781 Класиране на кандидатите (публикувано: понеделник, 18 март 2019 г., 09:56 ч.)Download  [115.89 KB]

2018 г.

zip-501 Процедура за избор на партньори чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ (публикувано: сряда, 25 април 2018 г., 10:49 ч.)Download  [274.52 KB]

2017 г.

docx-430 СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СО15-РД0-09-08-115/30.07.2015 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост (публикувано: сряда, 20 декември 2017 г., 16:06 ч.)Download  [14.23 KB]
(части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект, на територията на район „Красна поляна“)

docx-422 СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СОА17-РД98-42/01.08.2017 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти, терени – публична общинска собственост (публикувано: четвъртък, 07 декември 2017 г., 16:31 ч.)Download  [15.73 KB]
(находящи се в гр. София, район „Красна поляна“, група павилиони с № 64, находящи се УПИ VI, кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. „НПЗ-Средец“ – за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти
...

pdf-381 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ при СО район „Красна поляна“ (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:50 ч.)Download  [363.12 KB]
 • pdf-382 Заявление за участие в конкурса (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:52 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-383 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: сряда, 25 октомври 2017 г., 13:53 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-391 Списък на допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: понеделник, 13 ноември 2017 г., 14:45 ч.)Download  [236.16 KB]
 • pdf-412 Протокол (публикувано: вторник, 21 ноември 2017 г., 14:57 ч.)Download  [258.69 KB]
 • pdf-414 Класиране на кандидатите (публикувано: четвъртък, 23 ноември 2017 г., 16:15 ч.)Download  [142.7 KB]

pdf-118 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при район „Красна поляна“ СО (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [349.35 KB]
 • pdf-119 Заявление за участие в конкурса (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-120 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: понеделник, 31 юли 2017 г., 16:25 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-121 Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: петък, 18 август 2017 г., 11:34 ч.)Download  [205.7 KB]
 • pdf-163 Протокол (публикувано: понеделник, 28 август 2017 г., 15:28 ч.)Download  [271.2 KB]
 • pdf-169 Класиране на кандидатите (публикувано: сряда, 30 август 2017 г., 15:03 ч.)Download  [136.06 KB]

pdf-319 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в район „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 12:36 ч.)Download  [258.08 KB]
 • pdf-313 Заявление за участие в конкурса (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 13:01 ч.)Download  [151.55 KB]
 • pdf-314 Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: вторник, 02 май 2017 г., 13:19 ч.)Download  [35.25 KB]
 • pdf-315 Списък на допуснатите кандидати (публикувано: петък, 19 май 2017 г., 14:25 ч.)Download  [223.37 KB]
 • pdf-316 Списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: понеделник, 29 май 2017 г., 17:13 ч.)Download  [788.17 KB]
 • pdf-317 Коригиран списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: понеделник, 29 май 2017 г., 14:56 ч.)Download  [789.25 KB]
 • pdf-312 Класиране на кандидатите за длъжността Юрисконсулт (публикувано: четвъртък, 01 юни 2017 г., 15:11 ч.)Download  [117.45 KB]
­