pdf-1269 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за "Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир" (публикувано: петък, 23 юли 2021 г., 16:07 ч.)Download  [116.96 KB]
 • pdf-1270 Заповед № РКП21-РД56-167/23.07.21 год. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: петък, 23 юли 2021 г., 16:08 ч.)Download  [229.27 KB]
 • pdf-1272 Протокол от проведено представяне на проект за "Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир" и приложен към него присъствен списък (публикувано: петък, 06 август 2021 г., 17:35 ч.)Download  [244 KB]
 • zip-1278 Становища и възражения (публикувано: четвъртък, 12 август 2021 г., 13:23 ч.)Download  [5.28 MB]
 • pdf-1279 Протокол от дискусията (публикувано: четвъртък, 26 август 2021 г., 17:11 ч.)Download  [267.37 KB]
docx-1209 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на изменение на ОУП (публикувано: сряда, 07 април 2021 г., 16:12 ч.)Download  [44.38 KB]
(Графичната част може да се разгледа на сайта на НАГ - Устройствени планове - Общ устройствен план - Изменение на Общ устройствен план)
 • pdf-1208 Заповед № РКП21-РД56-82/07.04.21 год. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: сряда, 07 април 2021 г., 16:08 ч.)Download  [343.83 KB]

2020 г.

pdf-1132 Обявление за изработена обща схема за празнична украса на територията на Столична община (публикувано: сряда, 02 септември 2020 г., 11:38 ч.)Download  [89.44 KB]
 • pdf-1133 Обяснителна записка (публикувано: сряда, 02 септември 2020 г., 11:38 ч.)Download  [1.74 MB]
 • pdf-1134 Схема (публикувано: сряда, 02 септември 2020 г., 12:17 ч.)Download  [18.38 MB]
pdf-1122  Обявление № РКП19-ГР00-19/3/06.08.2020 год. за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: четвъртък, 06 август 2020 г., 12:02 ч.)Download  [112.97 KB]
 • pdf-1123 Заповед № РКП20-РД56-100/06.08.2020 год. на кмета на район "Красна поляна" за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: четвъртък, 06 август 2020 г., 12:04 ч.)Download  [158.08 KB]
 • pdf-1124 Проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: четвъртък, 06 август 2020 г., 12:06 ч.)Download  [360.33 KB]

2019 г.

pdf-728 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на представяне на проект за еднопосочно движение на улици (публикувано: понеделник, 14 януари 2019 г., 10:06 ч.)Download  [124.13 KB]
 • pdf-729 Заповед № РКП 19-РД 56-3/10.01.2019 г. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: понеделник, 14 януари 2019 г., 10:07 ч.)Download  [154.22 KB]

2018 г.

pdf-512 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на Задание за изменение на ОУП на СО - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт" (публикувано: вторник, 15 май 2018 г., 11:01 ч.)Download  [20.76 MB]
 • pdf-513 Заповед № РКП 18-РД 56-86/14.05.2018 г. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: вторник, 15 май 2018 г., 11:02 ч.)Download  [122.68 KB]
 • pdf-514 Задание (публикувано: вторник, 15 май 2018 г., 11:03 ч.)Download  [780.32 KB]
 • pdf-515 Схеми към задание (публикувано: вторник, 15 май 2018 г., 11:04 ч.)Download  [622.39 KB]
  връзка от официалния сайт на ОУП София - http://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/IOUP_metro_10000.jpg

2017 г.

pdf-372 Обявление и Заповед № РКП17-РД 56-247/19.10.2017 г. на кмета на район „Красна поляна“ за провеждане на обществено обсъждане за представяне на cxeмa c предложение на места за акционни събития, кв. 17, ж.к. „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 24 октомври 2017 г., 12:07 ч.)Download  [254.6 KB]
pdf-373 Съобщение за обществено обсъждане във връзка с организацията на движението на м. „Разсадника – Коньовица“ (публикувано: петък, 14 юли 2017 г., 12:28 ч.)Download  [108.68 KB]
pdf-374 Обявление и заповед № РКП17-РД 56-123/09.05.2017 г. на кмета на район „Красна поляна“ за провеждане на обществено обсъждане за кв. 158, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: вторник, 09 май 2017 г., 16:35 ч.)Download  [248.02 KB]
­