Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за кв. 99А, нов УПИ I-293 за озеленяване, обществено обслужване и
трафопост и нов УПИ II-293 за обществено обслужване, м. „Разсадника-Коньовица“, ПИ идентификатор 68134.1106.293

 • docx-1644 Обявление (публикувано: четвъртък, 28 март 2024 г., 13:18 ч.)Download  [42.87 KB]
 • pdf-1645 Заповед № РКП24-РД56-113/28.03.2024 год. (публикувано: четвъртък, 28 март 2024 г., 13:19 ч.)Download  [740.96 KB]
 • zip-1646 Графична част (публикувано: четвъртък, 28 март 2024 г., 13:21 ч.)Download  [2.53 MB]

Район "Красна поляна" обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на открита спортна площадка за мини-футбол и баскетбол в ПИ с идентификатор 68134.1108.189, УПИ II-за озеленяване и спорт, кв. 37, м. ж.к. "Красна поляна"

 • docx-1641 Съобщение (публикувано: сряда, 27 март 2024 г., 12:40 ч.)Download  [43.3 KB]
 • pdf-1642 Заповед № РКП24-РД56-111/27.03.2024 г. (публикувано: сряда, 27 март 2024 г., 12:42 ч.)Download  [67.64 KB]
 • jpg-1643 Виза (публикувано: сряда, 27 март 2024 г., 12:44 ч.)Download  [2.24 MB]

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от главния архитект на район „Красна поляна” на 14.02.24 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.23, кв. 60Б, м. „Разсадника-Бежанци”

 • pdf-1608 Заповед № РКП24-РД56-89/27.02.2024 год. (публикувано: вторник, 27 февруари 2024 г., 11:29 ч.)Download  [684.92 KB]
 • pdf-1610 Виза (публикувано: вторник, 27 февруари 2024 г., 11:35 ч.)Download  [1.16 MB]

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год., издадена от главния архитект на район „Красна поляна” на 21.02.24 год. в ПИ с идентификатор 68134.1108.115, УПИ I-за ОЖС и КОО, кв. 26, м. ж.к. „Красна поляна”

 • pdf-1607 Заповед № РКП24-РД56-90/27.02.2024 год. (публикувано: вторник, 27 февруари 2024 г., 11:25 ч.)Download  [690.81 KB]
 • pdf-1609 Виза (публикувано: вторник, 27 февруари 2024 г., 11:31 ч.)Download  [1.92 MB]

2023 г.

Район „Красна поляна” обявява обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на спортна площадка, издадена от главния архитект на район „Красна поляна” на 22.08.23 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец”

 • pdf-1541 Заповед № РКП23-РД56-146/25.08.2023 год. (публикувано: петък, 25 август 2023 г., 14:40 ч.)Download  [516.76 KB]
 • doc-1540 Съобщение (публикувано: петък, 25 август 2023 г., 14:39 ч.)Download  [30 KB]
 • jpg-1542 Виза (публикувано: петък, 25 август 2023 г., 14:41 ч.)Download  [2.03 MB]
doc-1508 Съобщение за издадена виза за комбинирана спортна площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.254 (публикувано: четвъртък, 27 април 2023 г., 12:00 ч.)Download  [30 KB]
 • pdf-1509 Заповед № РКП23-РД56-84/27.04.2023 г. (публикувано: четвъртък, 27 април 2023 г., 12:35 ч.)Download  [540.23 KB]
 • jpg-1510 Комбинирана скица (публикувано: четвъртък, 27 април 2023 г., 12:36 ч.)Download  [2.41 MB]
doc-1481 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год. в ПИ с идентификатор 68134.1106.256, УПИ I за ОЖС, КОО и спортна площадка, кв. 66, м. „Разсадника-Коньовица” (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 15:15 ч.)Download  [30.5 KB]
 • pdf-1482 Заповед № РКП23-РД56-32/16.02.23 год. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 15:15 ч.)Download  [535.56 KB]
 • pdf-1483 Комбинирана скица (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 15:15 ч.)Download  [3.05 MB]
doc-1478 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.155, кв. 7 за ОЖК и клуб, м. НПЗ „Средец” (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 15:13 ч.)Download  [30 KB]
 • pdf-1479 Заповед № РКП23-РД56-33/16.02.23 год. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 15:13 ч.)Download  [524.06 KB]
 • pdf-1480 Комбинирана скица (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 15:14 ч.)Download  [3.24 MB]
doc-1475 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на детска площадка за деца от 3 до 12 год. в ПИ с идентификатор 68134.1107.168, кв. 4 за ОЖК, м. НПЗ „Средец” (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 14:58 ч.)Download  [30 KB]
 • pdf-1476 Заповед № РКП23-РД56-34/16.02.23 год. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 14:59 ч.)Download  [523.54 KB]
 • pdf-1477 Комбинирана скица (публикувано: четвъртък, 16 февруари 2023 г., 15:01 ч.)Download  [2.85 MB]

2021 г.

pdf-1269 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на проект за "Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир" (публикувано: петък, 23 юли 2021 г., 16:07 ч.)Download  [116.96 KB]
 • pdf-1270 Заповед № РКП21-РД56-167/23.07.21 год. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: петък, 23 юли 2021 г., 16:08 ч.)Download  [229.27 KB]
 • pdf-1272 Протокол от проведено представяне на проект за "Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир" и приложен към него присъствен списък (публикувано: петък, 06 август 2021 г., 17:35 ч.)Download  [244 KB]
 • zip-1278 Становища и възражения (публикувано: четвъртък, 12 август 2021 г., 13:23 ч.)Download  [5.28 MB]
 • pdf-1279 Протокол от дискусията (публикувано: четвъртък, 26 август 2021 г., 17:11 ч.)Download  [267.37 KB]
docx-1209 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на изменение на ОУП (публикувано: сряда, 07 април 2021 г., 16:12 ч.)Download  [44.38 KB]
(Графичната част може да се разгледа на сайта на НАГ - Устройствени планове - Общ устройствен план - Изменение на Общ устройствен план)
 • pdf-1208 Заповед № РКП21-РД56-82/07.04.21 год. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: сряда, 07 април 2021 г., 16:08 ч.)Download  [343.83 KB]

2020 г.

pdf-1132 Обявление за изработена обща схема за празнична украса на територията на Столична община (публикувано: сряда, 02 септември 2020 г., 11:38 ч.)Download  [89.44 KB]
 • pdf-1133 Обяснителна записка (публикувано: сряда, 02 септември 2020 г., 11:38 ч.)Download  [1.74 MB]
 • pdf-1134 Схема (публикувано: сряда, 02 септември 2020 г., 12:17 ч.)Download  [18.38 MB]
pdf-1122  Обявление № РКП19-ГР00-19/3/06.08.2020 год. за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: четвъртък, 06 август 2020 г., 12:02 ч.)Download  [112.97 KB]
 • pdf-1123 Заповед № РКП20-РД56-100/06.08.2020 год. на кмета на район "Красна поляна" за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: четвъртък, 06 август 2020 г., 12:04 ч.)Download  [158.08 KB]
 • pdf-1124 Проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 68134.1105.153, кв. 19 /нов/, м. ж.к. "Западен парк" и ИПУР между о.т. 47 и о.т. 48 (публикувано: четвъртък, 06 август 2020 г., 12:06 ч.)Download  [360.33 KB]

2019 г.

pdf-728 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на представяне на проект за еднопосочно движение на улици (публикувано: понеделник, 14 януари 2019 г., 10:06 ч.)Download  [124.13 KB]
 • pdf-729 Заповед № РКП 19-РД 56-3/10.01.2019 г. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: понеделник, 14 януари 2019 г., 10:07 ч.)Download  [154.22 KB]

2018 г.

pdf-512 Обявление за провеждане на обществено обсъждане на Задание за изменение на ОУП на СО - част "Комуникационно-транспортна система - масов градски релсов транспорт" (публикувано: вторник, 15 май 2018 г., 11:01 ч.)Download  [20.76 MB]
 • pdf-513 Заповед № РКП 18-РД 56-86/14.05.2018 г. на кмета на район "Красна поляна" (публикувано: вторник, 15 май 2018 г., 11:02 ч.)Download  [122.68 KB]
 • pdf-514 Задание (публикувано: вторник, 15 май 2018 г., 11:03 ч.)Download  [780.32 KB]
 • pdf-515 Схеми към задание (публикувано: вторник, 15 май 2018 г., 11:04 ч.)Download  [622.39 KB]
  връзка от официалния сайт на ОУП София - http://www.sofproect.com/Images/web_maps19112009/IOUP_metro_10000.jpg

2017 г.

pdf-372 Обявление и Заповед № РКП17-РД 56-247/19.10.2017 г. на кмета на район „Красна поляна“ за провеждане на обществено обсъждане за представяне на cxeмa c предложение на места за акционни събития, кв. 17, ж.к. „Красна поляна“ (публикувано: вторник, 24 октомври 2017 г., 12:07 ч.)Download  [254.6 KB]
pdf-373 Съобщение за обществено обсъждане във връзка с организацията на движението на м. „Разсадника – Коньовица“ (публикувано: петък, 14 юли 2017 г., 12:28 ч.)Download  [108.68 KB]
pdf-374 Обявление и заповед № РКП17-РД 56-123/09.05.2017 г. на кмета на район „Красна поляна“ за провеждане на обществено обсъждане за кв. 158, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: вторник, 09 май 2017 г., 16:35 ч.)Download  [248.02 KB]
­