pdf-1427 Разрешение за строеж № 9/19.08.22 г., в сила от 08.09.22 год., и становище на РИОСВ (публикувано: петък, 21 октомври 2022 г., 15:33 ч.)Download  [237.99 KB]
pdf-1426 Разрешение за строеж № 8/04.08.22 г., в сила от 31.08.22 год., и становище на РИОСВ (публикувано: петък, 21 октомври 2022 г., 15:32 ч.)Download  [285.77 KB]
pdf-1396  Разрешение за строеж № 6/06.06.22 г., в сила от 30.06.22 год., и становище на РИОСВ (публикувано: четвъртък, 30 юни 2022 г., 17:08 ч.)Download  [287.22 KB]
pdf-1397 Разрешение за строеж № 5/29.04.22 г., в сила от 26.05.22 год. (публикувано: четвъртък, 26 май 2022 г., 16:11 ч.)Download  [106.4 KB]
pdf-1379 Разрешение за строеж № 4/19.04.2022 г., в сила от 11.05.2022 год. (публикувано: сряда, 11 май 2022 г., 17:21 ч.)Download  [92.01 KB]
pdf-1378 Разрешение за строеж № 3/30.03.2022 г., в сила от 27.04.2022 год. (публикувано: сряда, 11 май 2022 г., 17:20 ч.)Download  [581.37 KB]
pdf-1367 Разрешение за строеж № 2/29.03.2022 г., в сила от 15.04.2022 год. (публикувано: петък, 15 април 2022 г., 16:48 ч.)Download  [641.14 KB]
pdf-1360 Разрешение за строеж № 1/11.02.2022 г., в сила от 04.03.2022 год. (публикувано: петък, 08 април 2022 г., 16:54 ч.)Download  [92.44 KB]

Документи:
 
 
pdf-1347 Решение № 45/27.01.2022 г. на Столичния общински съвет (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:08 ч.)Download  [633.6 KB]
pdf-1348 Образец на заявление (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:18 ч.)Download  [110.39 KB]
pdf-1349 Образец на разрешение (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:27 ч.)Download  [70.72 KB]
 
Издадени разрешения:
pdf-1359 Разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия № 1/30.03.2022 г. (публикувано: четвъртък, 31 март 2022 г., 15:55 ч.)Download  [557.46 KB]
 
­