pdf-1556 Разрешение за строеж № 8/22.08.23 г., в сила от 08.09.23 год., и становище на РИОСВ (публикувано: петък, 15 септември 2023 г., 18:22 ч.)Download  [744.88 KB]
pdf-1555 Разрешение за строеж № 5/22.08.23 г., в сила от 08.09.23 год., и становище на РИОСВ (публикувано: петък, 15 септември 2023 г., 18:22 ч.)Download  [748.18 KB]
pdf-1539 Разрешение за строеж № 4/18.07.23 г., в сила от 14.08.23 год., и становище на РИОСВ (публикувано: четвъртък, 24 август 2023 г., 17:28 ч.)Download  [1.45 MB]
pdf-1530  Разрешение за строеж № 3/16.06.23 г., в сила от 05.07.23 год. (публикувано: сряда, 12 юли 2023 г., 15:11 ч.)Download  [86.88 KB]
pdf-1518 Разрешение за строеж № 2/25.04.23 г., в сила от 17.05.23 год., и становище на РИОСВ (публикувано: сряда, 17 май 2023 г., 20:00 ч.)Download  [230.1 KB]
pdf-1517 Разрешение за строеж № 1/13.03.23 г., в сила от 03.04.23 год., и становище на РИОСВ (публикувано: понеделник, 03 април 2023 г., 17:58 ч.)Download  [653.21 KB]

Документи:
 
 
pdf-1347 Решение № 45/27.01.2022 г. на Столичния общински съвет (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:08 ч.)Download  [633.6 KB]
pdf-1348 Образец на заявление (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:18 ч.)Download  [110.39 KB]
pdf-1349 Образец на разрешение (публикувано: понеделник, 28 февруари 2022 г., 16:27 ч.)Download  [70.72 KB]
 
Издадени разрешения:
pdf-1359 Разрешение за използването на открито на пиротехнически изделия № 1/30.03.2022 г. (публикувано: четвъртък, 31 март 2022 г., 15:55 ч.)Download  [557.46 KB]
 
­