pdf-1577 Заповед № РКП23-РД56-246/04.12.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: вторник, 05 декември 2023 г., 18:05 ч.)Download  [1.25 MB]
pdf-1576 Заповед № РКП23-РД56-244/29.11.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: сряда, 29 ноември 2023 г., 15:59 ч.)Download  [8.84 MB]
pdf-1571 Заповед № РКП23-РД56-119/15.11.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 16 ноември 2023 г., 15:19 ч.)Download  [933.48 KB]
pdf-1570 Заповед № РКП23-РД56-118/15.11.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 16 ноември 2023 г., 15:18 ч.)Download  [965.8 KB]
pdf-1528 Заповед № РКП23-РД56-116/26.06.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: вторник, 27 юни 2023 г., 11:38 ч.)Download  [1.75 MB]
pdf-1519 Заповед № РКП23-РД56-101/31.05.2023 г. по чл. 99б от ЗГР за проверка на извършените адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 01 юни 2023 г., 11:45 ч.)Download  [11.77 MB]
pdf-1489 Заповед № РКП23-РД56-45/28.02.2023 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 02 март 2023 г., 15:44 ч.)Download  [219.22 KB]

pdf-1551 № РКП23-РД56-158/31.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:32 ч.)Download  [362.21 KB]
pdf-1550 № РКП23-РД56-157/31.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:32 ч.)Download  [359.88 KB]
pdf-1549 № РКП23-РД56-156/31.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:32 ч.)Download  [361.4 KB]
pdf-1548 № РКП23-РД56-155/31.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:31 ч.)Download  [367.65 KB]
pdf-1547 № РКП23-РД56-154/31.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:31 ч.)Download  [358.07 KB]
pdf-1546 № РКП23-РД56-153/31.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:30 ч.)Download  [361.38 KB]
pdf-1545 № РКП23-РД56-152/30.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:30 ч.)Download  [343.3 KB]
pdf-1544 № РКП23-РД56-151/30.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:30 ч.)Download  [344.46 KB]
pdf-1543 № РКП23-РД56-150/30.08.2023 г. (публикувано: петък, 01 септември 2023 г., 14:29 ч.)Download  [347.4 KB]
pdf-1505 № РКП23-РД56-78/19.04.2023 г. (публикувано: петък, 21 април 2023 г., 08:59 ч.)Download  [380.55 KB]
pdf-1504 № РКП23-РД56-77/19.04.2023 г. (публикувано: петък, 21 април 2023 г., 08:55 ч.)Download  [18.5 MB]
pdf-1503 № РКП23-РД56-76/19.04.2023 г. (публикувано: петък, 21 април 2023 г., 08:55 ч.)Download  [12.05 MB]
pdf-1502 № РКП23-РД56-75/19.04.2023 г. (публикувано: петък, 21 април 2023 г., 08:54 ч.)Download  [5.62 MB]
pdf-1460 № РКП23-РД56-6/10.01.2023 г. (публикувано: сряда, 11 януари 2023 г., 14:12 ч.)Download  [7.58 MB]
pdf-1459 № РКП23-РД56-5/10.01.2023 г. (публикувано: сряда, 11 януари 2023 г., 14:12 ч.)Download  [3.76 MB]

pdf-1366 Уведомление към гражданите на район "Красна поляна" относно недопускане на възникването на пожари на територията на района (публикувано: понеделник, 11 април 2022 г., 14:34 ч.)Download  [453.07 KB]

pdf-1573 Заповед № РКП23-РД56-237/23.11.2023 г. за постоянно действаща комисия през зимния сезон 2023-2024 г. (публикувано: вторник, 28 ноември 2023 г., 08:53 ч.)Download  [1.22 MB]
pdf-1486 Заповед № РКП23-РД56-36/17.02.2023 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за поправка на Заповед № РКП22-РД56-51/28.02.2022 г. (публикувано: понеделник, 20 февруари 2023 г., 17:07 ч.)Download  [56.38 KB]
zip-1474 Заповед № РКП23-РА50-1/10.02.2023 год. на главния архитект на район "Красна поляна" за одобряване на Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-458,459,332,479 за скл.база и офиси, кв. 1а, м. "Трудови войски - с. Суходол" (публикувано: вторник, 14 февруари 2023 г., 14:55 ч.)Download  [1.8 MB]

(за привеждане в съответствие на уличната регулационна линия и страничните регулационни линии с имотните граници по кадастрална карта, промяна на застрояването в нов УПИ I-194 - за скл.база и офиси, кв. 1а, м. "Трудови войски - с. Суходол" и преотреждане с

...

­