pdf-1415 Заповед № РКП22-РД56-144/14.09.2022 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: четвъртък, 15 септември 2022 г., 11:03 ч.)Download  [1.94 MB]
pdf-1405 Заповед № РКП22-РД56-117/25.07.2022 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: вторник, 26 юли 2022 г., 17:21 ч.)Download  [3.36 MB]
pdf-1376 Заповед № РКП22-РД07-230/03.05.2022 г. за заличаване на адреси (публикувано: вторник, 10 май 2022 г., 10:51 ч.)Download  [146.9 KB]
pdf-1342 Заповед № РКП22-РД56-44/17.02.2022 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: петък, 18 февруари 2022 г., 17:06 ч.)Download  [1.81 MB]
pdf-1332 Заповед № SOA22-РД07-11/11.01.2022 г. за заличаване на адреси (публикувано: сряда, 19 януари 2022 г., 10:39 ч.)Download  [146.75 KB]
  • pdf-1333 Уведомление за бл. 7, вх. А (публикувано: сряда, 19 януари 2022 г., 15:16 ч.)Download  [535.88 KB]
  • pdf-1334 Уведомление за бл. 8, вх. А (публикувано: сряда, 19 януари 2022 г., 15:17 ч.)Download  [572.11 KB]

pdf-1386 № РКП22-РД56-86/26.05.2022 г. (публикувано: четвъртък, 26 май 2022 г., 14:00 ч.)Download  [4.11 MB]
pdf-1385 № РКП22-РД56-85/26.05.2022 г. (публикувано: четвъртък, 26 май 2022 г., 13:59 ч.)Download  [8.38 MB]
pdf-1384 № РКП22-РД56-84/26.05.2022 г. (публикувано: четвъртък, 26 май 2022 г., 13:58 ч.)Download  [596.21 KB]
pdf-1383 № РКП22-РД56-83/26.05.2022 г. (публикувано: четвъртък, 26 май 2022 г., 13:58 ч.)Download  [592.48 KB]
pdf-1374 № РКП22-РД56-75/03.05.2022 г. (публикувано: вторник, 03 май 2022 г., 15:19 ч.)Download  [4.18 MB]
pdf-1356 № РКП22-РД56-57/22.03.2022 г. (публикувано: четвъртък, 24 март 2022 г., 10:39 ч.)Download  [4.43 MB]
pdf-1340 № РКП22-РД56-35/07.02.2022 г. (публикувано: понеделник, 07 февруари 2022 г., 12:47 ч.)Download  [682.88 KB]
pdf-1339 № РКП22-РД56-34/07.02.2022 г. (публикувано: понеделник, 07 февруари 2022 г., 12:46 ч.)Download  [689.45 KB]
pdf-1338 № РКП22-РД56-33/07.02.2022 г. (публикувано: понеделник, 07 февруари 2022 г., 12:45 ч.)Download  [687.08 KB]
pdf-1331 № РКП22-РД56-20/11.01.2022 г. (публикувано: сряда, 12 януари 2022 г., 09:50 ч.)Download  [688.45 KB]
pdf-1330 № РКП22-РД56-19/11.01.2022 г. (публикувано: сряда, 12 януари 2022 г., 09:49 ч.)Download  [689.44 KB]
pdf-1329 № РКП22-РД56-18/11.01.2022 г. (публикувано: сряда, 12 януари 2022 г., 09:48 ч.)Download  [682.19 KB]
pdf-1328 № РКП22-РД56-17/11.01.2022 г. (публикувано: сряда, 12 януари 2022 г., 09:47 ч.)Download  [691.43 KB]
pdf-1327 № РКП22-РД56-16/11.01.2022 г. (публикувано: сряда, 12 януари 2022 г., 09:46 ч.)Download  [688.4 KB]
pdf-1326 № РКП22-РД56-15/11.01.2022 г. (публикувано: сряда, 12 януари 2022 г., 09:44 ч.)Download  [687.58 KB]
pdf-1325  № РКП22-РД56-14/11.01.2022 г. (публикувано: сряда, 12 януари 2022 г., 09:43 ч.)Download  [693.29 KB]
pdf-1324 № РКП22-РД56-11/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:24 ч.)Download  [682.98 KB]
pdf-1322 № РКП22-РД56-10/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:22 ч.)Download  [680.25 KB]
pdf-1321 № РКП22-РД56-8/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:21 ч.)Download  [685.59 KB]
pdf-1320 № РКП22-РД56-7/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:19 ч.)Download  [697.06 KB]
pdf-1319 № РКП22-РД56-6/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:18 ч.)Download  [704.82 KB]
 
pdf-1318 № РКП22-РД56-5/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:16 ч.)Download  [709.74 KB]
pdf-1317 № РКП22-РД56-4/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:16 ч.)Download  [704.06 KB]
pdf-1316 № РКП22-РД56-3/07.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:15 ч.)Download  [708.17 KB]
pdf-1323 № РКП22-РД56-1/06.01.2022 г. (публикувано: петък, 07 януари 2022 г., 20:23 ч.)Download  [682.39 KB]

pdf-1366 Уведомление към гражданите на район "Красна поляна" относно недопускане на възникването на пожари на територията на района (публикувано: понеделник, 11 април 2022 г., 14:34 ч.)Download  [453.07 KB]

pdf-1403 Заповед № РКП22-РД56-115/13.07.2022 г. за разрешаване на изработването на ПУП - изменение на план за регулация на УПИ XVI-349 и УПИ I-347 в кв. 78а, местност "Разсадника-Коньовица" и РУП на УПИ XVI-349 в кв. 78а, местност "Разсадника-Коньовица" (публикувано: сряда, 13 юли 2022 г., 16:27 ч.)Download  [2.1 MB]
pdf-1357 Заповед № РКП22-РА50-1/28.03.2022 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за разрешаване на изработване на ПУП (публикувано: вторник, 29 март 2022 г., 12:00 ч.)Download  [255.01 KB]
pdf-1354 Заповед № РКП22-РД56-51/28.02.2022 г. на гл. архитект на район "Красна поляна"-СО за одобряване на проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ II-645 и УПИ III-646, кв. 83, м. "Разсадника-Коньовица" (публикувано: петък, 11 март 2022 г., 15:49 ч.)Download  [2.35 MB]

­