Старши експерт „ОСДКС”: Бойка Шопова – 02 921 72 51

Младши експерт „ОСДКС”: Йоана Кирячко – 02 921 72 52

Старши специалист „ОСДКС” и проект „Топъл обяд“: Адела Гайдарова – 02 921 72 39

Старши експерт „ОСДКС” и проект „Лични асистенти“: Елица Стоянова – 02 921 72 31

Приемно време

Началник на отдел „УТКРКС”: инж. Румен Полимеров – 02 921 72 24

Главен експерт „УТКРКС”: Ваня Петрова – 02 921 72 59

Главен експерт „УТКРКС”: Елена Хетемова – 02 921 72 59

Главен експерт „УТКРКС”: Анелия Спасова – 02 921 72 24

Старши експерт „УТКРКС”: Здравка Андреева – 02 921 72 59

Специалист „УТКРКС”: Емил Несторов – 02 921 72 24

Приемно време

Услуги:

Началник на отдел „ИИБЕ”: Ивелина Някшолова

Главен експерт „ИИБЕ”: Атанаска Георгиева – 02 921 72 14

Главен експерт „ИИБЕ”: Георги Такев – 02 921 72 42

Старши експерт „ИИБЕ”: Росица Катърджиева – 02 921 72 15

Старши експерт „ИИБЕ”: Теодора Генчева – 02 921 72 15

Технически изпълнител: Боби Асенов – 02 921 72 42

Приемно време

Услуги

­