тел.: 02 921 72 50

Приемно време


Правомощия и функции:

  1. Осъществява дейности по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и следи за нормалното им развитие.
­