Началник на отдел „АИО ГРАО”: Венета Пенева – 02 921 72 37

Старши специалист „АИО ГРАО”: Ирена Медникарова – 02 921 72 56

Старши специалист „АИО ГРАО”: София Георгиева – 02 921 72 23

Старши специалист „АИО ГРАО”: Диана Николова – 02 921 72 29

Старши специалист „АИО ГРАО”: Людмила Димитрова – 02 921 72 29

Старши специалист „АИО ГРАО”: Илияна Велева – 02 921 72 23

Приемно време

Услуги


Правомощия и функции:

Осъществява дейности, свързани с административно и информационно обслужване на гражданите.

­