Началник на отдел „УТКРКС”: инж. Румен Полимеров – 02 921 72 24

Главен експерт „УТКРКС”: Ваня Петрова – 02 921 72 59

Главен експерт „УТКРКС”: Елена Хетемова – 02 921 72 59

Главен експерт „УТКРКС”: Анелия Спасова – 02 921 72 24

Старши експерт „УТКРКС”: Здравка Андреева – 02 921 72 59

Специалист „УТКРКС”: Емил Несторов – 02 921 72 24

Приемно време

Услуги:


Правомощия и функции:

Осъществява дейности, свързани с устройството на територията, кадастъра, регулацията и контрола на строителството.

­