Началник на отдел „ПНОЧР”:  – 02 921 72 12

Главен юрисконсулт„ПНОЧР”: Теменуга Василева – 02 921 72 25

Юрисконсулт: Стефан Червеняшки – 02 921 72 26

Приемно време

Услуги


Правомощия и функции:

Осъществява дейности по правно-нормативното обслужване и управлението на човешките ресурси на района.

­