Декларации на служители на район „Красна поляна“ - Столична община


по
ред

Имена на служителя
1.
pdf Алекси Иванов (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 19:53 ч.)Download  [133.24 KB]
2.
pdf Анелия Ангелова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 19:54 ч.)Download  [126.8 KB]
3.
pdf Атанаска Георгиева (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 18:42 ч.)Download  [122.89 KB]
4.
pdf Бойка Шопова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 19:55 ч.)Download  [117.91 KB]
5.
pdf Ваня Хасан (публикувано: понеделник, 09 юли 2018 г., 16:11 ч.)Download  [131.55 KB]
6.
pdf Венета Пенева (публикувано: понеделник, 09 юли 2018 г., 16:11 ч.)Download  [101.73 KB]
7.
pdf Вера Пановска (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:15 ч.)Download  [139.4 KB]
8.
pdf Виолина Петкова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 21:05 ч.)Download  [144.18 KB]
9.
pdf Георги Радионов (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:16 ч.)Download  [148.03 KB]
10.
pdf Георги Чичков (публикувано: понеделник, 09 юли 2018 г., 16:12 ч.)Download  [130.33 KB]
11.
pdf Даниела Болярова (публикувано: понеделник, 09 юли 2018 г., 16:12 ч.)Download  [137.09 KB]
12.
pdf Даниела Георгиева (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 19:01 ч.)Download  [135.39 KB]
13.
pdf Диана Николова (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 19:01 ч.)Download  [140.31 KB]
14.
pdf Диана Халилова (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 19:07 ч.)Download  [132.83 KB]
15.
pdf Елена Димитрова (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 19:07 ч.)Download  [100.31 KB]
16.
pdf Елена Хетемова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:18 ч.)Download  [123.96 KB]
17.
pdf Ивайло Докузанов (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 21:09 ч.)Download  [161.59 KB]
18.
pdf  Иван Иванов (публикувано: понеделник, 09 юли 2018 г., 16:13 ч.)Download  [130.03 KB]
19.
pdf Иванка Иванова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:19 ч.)Download  [135.83 KB]
20.
pdf Илияна Велева (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:21 ч.)Download  [138.24 KB]
21.
pdf Ирена Медникарова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:35 ч.)Download  [134.31 KB]
22.
pdf Искра Бояджиева (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 21:12 ч.)Download  [169.97 KB]
23.
pdf Искра Зеринова (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 19:03 ч.)Download  [138.84 KB]
24.
pdf Красимира Танчева (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:22 ч.)Download  [140.43 KB]
25.
pdf Лъчезар Пелов (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:25 ч.)Download  [143.62 KB]
26.
pdf Любомир Борисов (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 21:14 ч.)Download  [165.1 KB]
27.
pdf Людмила Димитрова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:27 ч.)Download  [151.55 KB]
28.
pdf Максим Бакаржи (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 21:16 ч.)Download  [132.92 KB]
29.
pdf Мария Шопова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:28 ч.)Download  [137.01 KB]
30.
pdf Милена Попова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:29 ч.)Download  [134.07 KB]
31.
pdf Надя Петкова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:30 ч.)Download  [139.09 KB]
32.
pdf Нелия Блажева (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 21:18 ч.)Download  [138.94 KB]
33.
pdf Николай Танов (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:32 ч.)Download  [135.64 KB]
34.
pdf Радослава Кръстанова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 21:21 ч.)Download  [187.24 KB]
35.
pdf Ралица Диканарова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:37 ч.)Download  [135.94 KB]
36.
pdf Рина Коен (публикувано: понеделник, 09 юли 2018 г., 16:13 ч.)Download  [141.62 KB]
37.
pdf Румен Полимеров (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:40 ч.)Download  [127.86 KB]
38.
pdf Снежанка Тодорова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 21:22 ч.)Download  [127.32 KB]
39.
pdf София Георгиева (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 18:52 ч.)Download  [139.66 KB]
40.
pdf Станка Зарева (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:43 ч.)Download  [132.7 KB]
41.
pdf Стефка Гюндурова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:44 ч.)Download  [160.75 KB]
42.
pdf Стоян Михайлов (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:48 ч.)Download  [135.17 KB]
43.
pdf Теменуга Василева (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:49 ч.)Download  [118.24 KB]
44.
pdf Теодора Генчева (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 19:04 ч.)Download  [131.79 KB]
45.
pdf Цветанка Заркова (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 20:52 ч.)Download  [104.19 KB]
46.
pdf Цветослава Дакова (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 19:06 ч.)Download  [133.7 KB]
47.
pdf Юлия Модрева (публикувано: петък, 06 юли 2018 г., 19:07 ч.)Download  [127.71 KB]
48.
pdf Янко Кьосев (публикувано: неделя, 08 юли 2018 г., 18:52 ч.)Download  [129.75 KB]
­