РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“

Числеността на населението на района към месец ноември 2012 г. е 65 443 души, в т.ч. 34 173 жени и 31 270 мъже.

Квартал, комплекс  жени  мъже  ОБЩО
1 Разсадника 5 420 4 959 10 379
2 Западен парк 7 037 6 439 13 476
3 Илинден 2 297 2 101 4 398
4 Красна поляна – 1 част 4 590 4 200 8 790
5 Красна поляна – 2 част 3 959 3 624 7 583
6 Красна поляна – 3 част 2 754 2 519 5 273
7 Факултета 7 622 6 975 14 597
8 Татарли 494 453 947
  ВСИЧКО: 34 173 31 270 65 443

 

­