Проект "Обществена трапезария" се реализира от месец октомври до месец април всяка година.

­