Уважаеми съграждани, за ваше удобство, район „Красна поляна“, ще изнася списък с ремонтните дейности на експлоатационните дружества – Софийска вода, Топлофикация и ЧЕЗ, на територията на района, който ще бъде своевременно обновяван и допълван

 

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Софийска вода“ АД:
Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Край на работа
920402 23.11.2017 ж.к. Западен парк, Суходолска ъгъла ул. Булина ливада - магазин Т-маркет Райкомерс конструкшън Разкриване на уличен водопровод 23.11.2017 28.01.2018
918762 24.11.2017 ж.к. Разсадника-Коньовица, Рибен буквар 2 Райкомерс конструкшън Подмяна на СВО по молба 24.11.2017 29.01.2018
919726 24.11.2017 кв. Факултета, Суходолска до жп. прелеза Райкомерс конструкшън Други 24.11.2017 27.01.2018
920145 24.11.2017 кв. Факултета, Суходолска 101 между ул. Лайбница и ул. Несебър Райкомерс конструкшън Теч на уличен водопровод - ремонт 24.11.2017 29.01.2018
920300 24.11.2017 кв. Факултета, Суходолска 125А Райкомерс конструкшън 305-подмяна на СК 24.11.2017 29.01.2018
920453 24.11.2017 ж.к. Разсадника-Коньовица, Александър Стамболийски 239-241 Райкомерс конструкшън Теч на СВО - ремонт 24.11.2017 29.01.2018
920472 24.11.2017 ж.к. Разсадника-Коньовица, Самодивско изворче 12 Строителна група Софийска вода Замонолитване/уплътняване капак 24.11.2017 25.01.2018
924179 15.01.2018 ж.к. Разсадника-Коньовица, Хъшове Б 21А Обединение Канали София Подмяна на РШ 15.01.2018 22.01.2018
923995 19.01.2018 кв. Факултета, Барите 130 Райкомерс конструкшън Прекъсване на СВО 19.01.2018 22.01.2018
924823 21.01.2018 ж.к. Красна поляна 1, Методи Кусевич с/у бл.20 Екип с кола Проактивно почистване на УО - хоризонтал 21.01.2018 25.01.2018

 Информация относно разрушени, възстановени и невъзстановени настилки от „Софийска вода“ АД (публикувано: 17:27 ч./22.01.2018 г.)Download  [77 KB]

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация и подаване на сигнали на „Софийска вода“ АД можете да се обаждате на безплатен телефон: 0800 1 21 21

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „Топлофикация – София“ ЕАД можете да се обаждате на специализираните телефони за връзка: 02 958 6808 и 02 859 4062 – 9:00÷17:00 ч.

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД:

Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
           

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на „ЧЕЗ Електро България“ АД можете да се обаждате на специализирания денонощен телефон за връзка: 0700 100 10 и 0886 000 135 – инж. Коларов (9:00 ÷ 17:00 ч.)

График за аварийно-възстановителна и планово-ремонтна дейност на кабелни оператори:

Рег. № Дата Адрес Изпълнител Вид ремонт Начало на работа Очакван край
             

Уважаеми съграждани, при необходимост от допълнителна информация относно аварийно-възстановителната и планово-ремонтната дейност на кабелните оператори, можете да се обаждате на посочените телефони за връзка или на телефон: 02 921 72 42 - Иванов, от 10:00 до 16:00 ч. в работни дни.


Забележки и пояснения:

  • При промяна на климатичните условия и/или непредвидими технически усложнения при изпълнението на ремонтите е възможно да настъпи изменение в посочените прогнозни дати за начало и край на работите.
  • Крайният срок за приключване на всяка аварийно-възстановителна или планово ремонтна дейност, включва и сроковете за възстановяване на разрушените настилки.
­