Уважаеми съкварталци,

На 29.06.2017 г. за 15-ти път район „Красна поляна” ще чества своя традиционен празник – Петровден – празник на светите апостоли Петър и Павел. Заповядайте на този ден в обновения парк „Лебеда”, за да празнуваме заедно!

Уважаеми съграждани,

По случай 1 юни - ден на детето, район "Красна поляна" - СО организира празник в парк "Лебеда".

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предприетите мерки и извършените мероприятия, касаещи „Селище на строителя – Виетнамски общежития”, Ви информираме следното:

  1. Районна администрация „Красна поляна” продължава започнатата процедура по принудително извеждане на нередовни наематели на общински жилища, находящи се в Селище на строителя - Виетнамски общежития. Към настоящия момент Кмета на район „Красна поляна” е издал 25бр. Заповеди за прекратяване на наемните правоотношения и за изземване на общински имоти, от които 16 биват обжалвани пред Административен съд София – град от съответните наематели.

УВАЖАЕМИ СЪКВАРТАЛЦИ,

В изпълнение на чл. 47 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училище беше извършено райониране, което подпомага постъпването на децата в 1-ви клас за учебната 2017/2018 година.

Във връзка с това са съставени карти, показващи районите на общинските училища, намиращи се на територията на район „Красна поляна“.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”,
ЧИТАЛИЩЕ „ИСКРА-1964”

Ви канят на

КОНЦЕРТ, ПО СЛУЧАЙ 3 МАРТ –
НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
„ОТ УРВА НА УРВА И ОТ ВЕК НА ВЕК“

Уважаеми съкварталци,

Във връзка с повишения граждански интерес и поместените в различни електронни източници публикации с информации и твърдения, некореспондиращи с действителността или откровени измислици, свързани със сградите и терена на бившите „Виетнамски общежития“ (Селище на строителя), Ви уведомявам, че е разкритата възможност Столична община да кандидатства за средства от одобрен проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ за изграждане на „Център за социална интеграция“. Теренът, предложен за реализация на същия, е в района на ул. „Иван Гарванов” и ул. „Ришки проход“ – кв. 90, местност „Факултета“ след премахване на част от бившите „Виетнамски общежития“.

­