Молим за Вашето разбиране и съдействие! Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и дадените допълнителни указания от Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р - 37 от 26.02.2020г. на Министър - председателя на Република България, с цел ограничаване разпространението на COVID - 19 на територията на Столична община и след извършен анализ на територията на район "Красна поляна", се забранява струпването на групи от хора на едно място.

Нека бъдем отговорни и се пазим взаимно!

pdf.png Писмо от кмета на район "Красна поляна" до СДВР и 3 РПУ на МВР (публикувано: 15:24 ч./20.03.2020 г.)Download  [4.87 MB]

­