Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че Столична община стартира трети етап по поставяне на пречистващи филтри на комините на сгради, отоплявани с твърдо битово гориво. Това е поредната стъпка в битката със замърсяването на въздуха в София. До 2023 година ще са поставят над 2000 пречистващи филтри. Първите 180 екологични филтри ще се поставят до края на годината, приоритетно в районите „Красна поляна” и „Слатина”.

Резултатите от лабораторните изследвания показват намаляване на емисиите на фини прахови частици с от 96 % до 99.9 % след поставянето на филтър, а след проведени реални замервания върху горивни инсталации, ползващи дървесина, резултатите са над 80% ефективност на филтъра.

През зимата в периода 2018 - 2019 г., бяха доставени и монтирани общо 35 бр. филтри за комини за домашни горивни инсталации до 50 KW в район „Красна поляна”.

Паралелно с това, в ход са и две нови програми с европейско финансиране, по които се предвижда подмяна на отоплителните инсталации с екологични такива на 20 000 домакинства в София, които ще заменят печките на дърва и въглища.

Всеки желаещ поставяне на пречистващ филтър на комините на домакинство, отопляващо се на дърва и въглища, може да подаде заявление в деловодството на районната администрация, на ул. „Освобождение” № 25 от 8:30 ч до 17:00 ч. За повече информация тел.: 02/ 921 72 14.

doc Образец на заявление (публикувано: Четвъртък, 05 Декември 2019 16:53)Download  [44.5 KB]
 

 

АКТУАЛНО:

Към момента, на територията на район „Красна поляна”, са монтирани 127 броя електростатични филтри на комините на домакинства ползващи за отопление твърдо битово гориво.

На адрес: https://air.sofia.bg/?fbclid=IwAR2JhEBr45nImUNt_NBTexwOIvsOc-3QokV80a6p5wKqDgCuTwKsmLVdKcg, можете в реално време да проследявате монтажа по адреси, както и данните от двата сензора в района, за следене на атмосферния въздух по Пилотна система AIRTHINGS.

  

­