Във връзка с планиране на спешни мерки за извършване възможно най-рано на дезинсекционни обработки (включително ларвицидни обработки за ларви на комари), както и последващи срещу кърлежи (дезакаризация) и гризачи (дератизация), Ви информирам за графика за месец МАРТ, на специализирана фирма, регистрирана в МЗ, съгласно изискванията на Наредба № 1/2018 за извършване на обработки.

pdf.png График за обработка срещу комарни ларви през месец март 2019 г. (публикувано: 14:07 ч./22.03.2019 г.)Download  [246.18 KB]

­