Уважаеми съграждани,

Информирам Ви, че Столична община стартира кампания за безплатна подмяна на стари индивидуални/многофамилни отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) от домакинствата. В рамките на инициативата ще се финансират дейности, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) от битово отопление с алтернативни форми на отопление като: електричество, пелети, свързване към централно отопление на ТЕЦ или отопление на природен газ.

Всички собственици на жилища, които се отопляват на твърдо битово отопление, са поканени от 13 март 2019 г. до 13 юни 2019 г., да подадат Образец за намерение за включване в кампанията в районната администрация „Красна поляна”, на адрес: жк. „Красна поляна” 3 част, ул. „Освобождение” № 25, деловодство, по местонахождение на имота.

doc.png Образец за намерение (публикувано: 12:04 ч./13.03.2019 г.)Download  [46 KB]

­