СО - район „Красна поляна” организира конкурс за изпълнение на детска песен и стихотворение с надслов „Аз обичам България и българската музика” под патронажа на кмета на района - г-н Иван Чакъров.

­