Уважаеми съграждани,
 
В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност Ви информираме, че теста на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община ще се проведе от 13.00 часа на 03.04.2018 г.
­