Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ при СО район „Красна поляна“ (публикувано: 13:50 ч./25.10.2017 г.)Download  [363.12 KB]
 •  Заявление за участие в конкурса (публикувано: 13:52 ч./25.10.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 •  Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 13:53 ч./25.10.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 •  Списък на допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 14:45 ч./13.11.2017 г.)Download  [236.16 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при район „Красна поляна“ СО (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [349.35 KB]
 •  Заявление за участие в конкурса (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 •  Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 •  Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 11:34 ч./18.08.2017 г.)Download  [205.7 KB]
 •  Протокол (публикувано: 15:28 ч./28.08.2017 г.)Download  [271.2 KB]
 •  Класиране на кандидатите (публикувано: 15:03 ч./30.08.2017 г.)Download  [136.06 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба (публикувано: 10:33 ч./15.05.2017 г.)Download  [410.49 KB]
 •  Приложение 1 - Критерии и ред (публикувано: 10:37 ч./15.05.2017 г.)Download  [412.78 KB]
 •  Приложение 2 - Нормативи за физическа годност (публикувано: 10:41 ч./15.05.2017 г.)Download  [469.66 KB]

 Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в район „Красна поляна“ (публикувано: 12:36 ч./02.05.2017 г.)Download  [258.08 KB]
 •  Заявление за участие в конкурса (публикувано: 13:01 ч./02.05.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 •  Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 13:19 ч./02.05.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 •  Списък на допуснатите кандидати (публикувано: 14:25 ч./19.05.2017 г.)Download  [223.37 KB]
 •  Списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: 17:13 ч./29.05.2017 г.)Download  [788.17 KB]
 •  Коригиран списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: 14:56 ч./29.05.2017 г.)Download  [789.25 KB]
 •  Класиране на кандидатите за длъжността Юрисконсулт (публикувано: 15:11 ч./01.06.2017 г.)Download  [117.45 KB]

2016 г.

2015 г.

­