pdf СО - Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: Вторник, 06 Октомври 2020 14:23)Download  [95 KB]
pdf СО – Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: Петък, 17 Юли 2020 10:44)Download  [184.15 KB]
(находящ се на територията на СО – район „Красна поляна”, м. „Разсадника-Бежанци”, бул. „Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52)
pdf Обявление за конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на адрес гр. София, бул. "Никола Мушанов" № 147 (публикувано: Понеделник, 18 Май 2020 16:05)Download  [7.03 MB]

2019 г.

pdf Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти (публикувано: Сряда, 28 Август 2019 13:09)Download  [104.04 KB]
(на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София)
 • pdf Заповед № OX-474/20.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Сряда, 28 Август 2019 13:24)Download  [258.81 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно формирование от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: Вторник, 27 Август 2019 16:35)Download  [330.69 KB]
 • pdf Заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. за обяваване на конкурс за вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: Вторник, 27 Август 2019 16:37)Download  [181.5 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: Четвъртък, 22 Август 2019 10:30)Download  [247.57 KB]
 • pdf Заповед № OX-499/29.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Четвъртък, 22 Август 2019 10:30)Download  [138.29 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юристконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: Четвъртък, 27 Юни 2019 16:00)Download  [452.84 KB]
 • pdf Заявление за участие в конкурс (публикувано: Четвъртък, 27 Юни 2019 16:01)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: Четвъртък, 27 Юни 2019 16:02)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: Понеделник, 15 Юли 2019 12:16)Download  [202.81 KB]
 • pdf Протокол от тест (публикувано: Вторник, 23 Юли 2019 16:54)Download  [336.62 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите (публикувано: Понеделник, 29 Юли 2019 16:12)Download  [92.46 KB]

pdf ДГ № 169 "Коледарче": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: Петък, 14 Юни 2019 08:00)Download  [1.07 MB]
 • pdf Заповед № 235/27.06.2019 г. на директора на ДГ № 169 "Коледарче" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: Петък, 28 Юни 2019 14:21)Download  [280.26 KB]

pdf ДГ № 126 "Тинтява": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: Петък, 31 Май 2019 08:00)Download  [580.79 KB]
 • pdf Протокол с вх. № 194/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 211/10.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: Понеделник, 17 Юни 2019 15:57)Download  [859.2 KB]
 • pdf Заповед № 216/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 15:37)Download  [154.85 KB]
 • pdf Протокол № 1/06.06.2019 г. с вх. № 195/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 198/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: Понеделник, 17 Юни 2019 16:31)Download  [1.81 MB]
 • pdf Заповед № 217/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 15:39)Download  [210.4 KB]
 • pdf Заповед № 218/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Танци" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 15:39)Download  [197.62 KB]
 • pdf Заповед № 219/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Приложни изкуства" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 15:40)Download  [201.29 KB]
 • pdf Заповед № 220/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 15:41)Download  [192.07 KB]

pdf ДГ № 128 "Феникс": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: Четвъртък, 30 Май 2019 14:05)Download  [629.18 KB]
 • pdf Заповед № 344/11.06.19 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за продължаване срока на работа на комисията за конкурс на ДОД за учебната 2019/2020 г. (публикувано: Сряда, 12 Юни 2019 07:47)Download  [156.64 KB]
 • pdf Протокол с вх. № 449/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 343/11.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: Петък, 14 Юни 2019 11:47)Download  [934.57 KB]
 • pdf Заповед № 363/18.06.2019 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 12:35)Download  [166.22 KB]
 • pdf Протокол №1/06.06.2018 г. с вх. № 458/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 302/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 15:47)Download  [2.85 MB]
  на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на СО за провеждане на конкурс по документи за ДОД за следните направления:
  1. Английски език
  2. Модерни танци
  3. Народни
  ...
 • pdf Заповед № 359/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 16:00)Download  [311.3 KB]
 • pdf Заповед № 360/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Модерни танци" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 16:01)Download  [303.37 KB]
 • pdf Заповед № 361/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Народни танци" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 16:02)Download  [300.07 KB]
 • pdf Заповед № 362/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: Вторник, 18 Юни 2019 16:03)Download  [282.49 KB]

pdf ДГ № 187 "Жар Птица": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: Сряда, 29 Май 2019 08:00)Download  [4.81 MB]
 • pdf Заповед № 166/12.06.2019 г. на директора на ДГ № 187 "Жар Птица" (публикувано: Понеделник, 17 Юни 2019 16:07)Download  [1.34 MB]

docx Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: Четвъртък, 23 Май 2019 08:44)Download  [299.85 KB]
docx Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: Четвъртък, 23 Май 2019 08:42)Download  [300.04 KB]
docx Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: Четвъртък, 23 Май 2019 08:40)Download  [300.19 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 03 Май 2019 09:21)Download  [419.14 KB]
 • pdf Заповед на министъра на отбраната № ОХ-308/27.03.2019 г. (публикувано: Петък, 03 Май 2019 09:22)Download  [225.18 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: Вторник, 12 Февруари 2019 16:18)Download  [1.05 MB]
 • pdf Заявление за участие в конкурс (публикувано: Вторник, 12 Февруари 2019 16:19)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: Вторник, 12 Февруари 2019 16:21)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: Петък, 01 Март 2019 08:30)Download  [156.24 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите (публикувано: Понеделник, 18 Март 2019 09:56)Download  [115.89 KB]

2018 г.

pdf Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: Петък, 12 Октомври 2018 16:20)Download  [120.87 KB]
 • pdf Списък на вакантните длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 12 Октомври 2018 16:18)Download  [80.68 KB]
 • pdf Заповед на министъра на отбраната № ОХ – 804/08.10.2018 г. за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) (публикувано: Петък, 12 Октомври 2018 16:22)Download  [322.4 KB]

pdf Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили (публикувано: Понеделник, 18 Юни 2018 09:34)Download  [230.61 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина (публикувано: Неделя, 20 Май 2018 18:50)Download  [3.24 MB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Четвъртък, 17 Май 2018 18:41)Download  [232.89 KB]
 • pdf Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 48940 – Бургас и подчинените му военни формирования, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Четвъртък, 17 Май 2018 18:45)Download  [297.71 KB]
 • pdf Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина (публикувано: Четвъртък, 17 Май 2018 18:46)Download  [206.91 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски (публикувано: Петък, 11 Май 2018 18:15)Download  [348.03 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници във 2-ра механизирана бригада, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 11 Май 2018 18:18)Download  [106.5 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 26240 – Сливен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 11 Май 2018 18:21)Download  [57 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 11 Май 2018 18:23)Download  [69.5 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 11 Май 2018 18:33)Download  [40.5 KB]
 • doc Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 11 Май 2018 18:34)Download  [48 KB]
 • doc Нормативи (публикувано: Петък, 11 Май 2018 18:35)Download  [626.5 KB]

zip Процедура за избор на партньори чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ (публикувано: Сряда, 25 Април 2018 10:49)Download  [274.52 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: Сряда, 21 Март 2018 18:10)Download  [842.61 KB]
doc Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка през 2018 г. (публикувано: Сряда, 21 Март 2018 18:18)Download  [5.32 MB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: Петък, 02 Март 2018 17:47)Download  [152.6 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 16 Февруари 2018 16:02)Download  [118.81 KB]
 • pdf Заповед ОХ-58/10.01.2018 г. на началника на Централно военно окръжие за организиране на дейностите и мероприятията по привличане на кандидати за военна служба във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (публикувано: Петък, 16 Февруари 2018 16:00)Download  [166 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: Петък, 16 Февруари 2018 16:03)Download  [302.55 KB]

2017 г.

docx СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СО15-РД0-09-08-115/30.07.2015 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост (публикувано: Сряда, 20 Декември 2017 16:06)Download  [14.23 KB]
(части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект, на територията на район „Красна поляна“)

pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски (съгласно заповед ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: Сряда, 13 Декември 2017 16:30)Download  [1.02 MB]

docx СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СОА17-РД98-42/01.08.2017 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти, терени – публична общинска собственост (публикувано: Четвъртък, 07 Декември 2017 16:31)Download  [15.73 KB]
(находящи се в гр. София, район „Красна поляна“, група павилиони с № 64, находящи се УПИ VI, кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. „НПЗ-Средец“ – за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти
...

pdf Заповед ОХ-1174/13.11.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (публикувано: Вторник, 28 Ноември 2017 16:42)Download  [289.89 KB]
pdf Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба (съгласно заповед ОХ-1167/09.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: Вторник, 28 Ноември 2017 16:40)Download  [803.2 KB]
pdf Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив (съгласно заповед ОХ-1160/08.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: Вторник, 28 Ноември 2017 16:37)Download  [233.13 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ при СО район „Красна поляна“ (публикувано: Сряда, 25 Октомври 2017 13:50)Download  [363.12 KB]
 • pdf Заявление за участие в конкурса (публикувано: Сряда, 25 Октомври 2017 13:52)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: Сряда, 25 Октомври 2017 13:53)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък на допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: Понеделник, 13 Ноември 2017 14:45)Download  [236.16 KB]
 • pdf Протокол (публикувано: Вторник, 21 Ноември 2017 14:57)Download  [258.69 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите (публикувано: Четвъртък, 23 Ноември 2017 16:15)Download  [142.7 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при район „Красна поляна“ СО (публикувано: Понеделник, 31 Юли 2017 16:25)Download  [349.35 KB]
 • pdf Заявление за участие в конкурса (публикувано: Понеделник, 31 Юли 2017 16:25)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: Понеделник, 31 Юли 2017 16:25)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: Петък, 18 Август 2017 11:34)Download  [205.7 KB]
 • pdf Протокол (публикувано: Понеделник, 28 Август 2017 15:28)Download  [271.2 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите (публикувано: Сряда, 30 Август 2017 15:03)Download  [136.06 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба (публикувано: Понеделник, 15 Май 2017 10:33)Download  [410.49 KB]
 • pdf Приложение 1 - Критерии и ред (публикувано: Понеделник, 15 Май 2017 10:37)Download  [412.78 KB]
 • pdf Приложение 2 - Нормативи за физическа годност (публикувано: Понеделник, 15 Май 2017 10:41)Download  [469.66 KB]

pdf Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в район „Красна поляна“ (публикувано: Вторник, 02 Май 2017 12:36)Download  [258.08 KB]
 • pdf Заявление за участие в конкурса (публикувано: Вторник, 02 Май 2017 13:01)Download  [151.55 KB]
 • pdf Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: Вторник, 02 Май 2017 13:19)Download  [35.25 KB]
 • pdf Списък на допуснатите кандидати (публикувано: Петък, 19 Май 2017 14:25)Download  [223.37 KB]
 • pdf Списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: Понеделник, 29 Май 2017 17:13)Download  [788.17 KB]
 • pdf Коригиран списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: Понеделник, 29 Май 2017 14:56)Download  [789.25 KB]
 • pdf Класиране на кандидатите за длъжността Юрисконсулт (публикувано: Четвъртък, 01 Юни 2017 15:11)Download  [117.45 KB]

­