Разрешение за строеж № 02/26.03.2018 год., в сила от 16.04.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:50 ч./19.04.2018 г.)Download  [204.92 KB]
 Разрешение за строеж № 01/01.02.2018 год., в сила от 20.02.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 13:53 ч./23.02.2018 г.)Download  [200.93 KB]

­