Разрешение за строеж № 04/08.05.2018 год., в сила от 29.05.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 18:09 ч./30.05.2018 г.)Download  [195.17 KB]
 Разрешение за строеж № 03/25.04.2018 год., в сила от 15.05.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 17:09 ч./15.05.2018 г.)Download  [208.01 KB]
 Разрешение за строеж № 02/26.03.2018 год., в сила от 16.04.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 16:50 ч./19.04.2018 г.)Download  [204.92 KB]
 Разрешение за строеж № 01/01.02.2018 год., в сила от 20.02.2018 год. и становище на РИОСВ (публикувано: 13:53 ч./23.02.2018 г.)Download  [200.93 KB]

­