pdf.png Заповед № РКП19-РД56-251/09.12.2019 г. по чл. 49, ал. 3 от ЗУЕС във връзка с блок 61 от ж.к. "Илинден" (публикувано: 17:21 ч./09.12.2019 г.)Download  [881.16 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-238/28.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 12:08 ч./28.11.2019 г.)Download  [536.93 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-234/26.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 11:03 ч./26.11.2019 г.)Download  [532.1 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-233/26.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 11:03 ч./26.11.2019 г.)Download  [789 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-116/10.06.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 13:48 ч./10.06.2019 г.)Download  [342.4 KB]
pdf.png Заповед за комисия за проверка на гражданска регистрация (публикувано: 16:41 ч./12.02.2019 г.)Download  [564.02 KB]

2018 г.

pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-245/12.12.2018 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за одобряване на ПУП и одобрения подробен устройствен план (публикувано: 19:20 ч./19.12.2018 г.)Download  [448.06 KB]
pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-188/20.09.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 15:46 ч./20.09.2018 г.)Download  [490.97 KB]
pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-101/1/02.07.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 16:52 ч./02.07.2008 г.)Download  [174.66 KB]
pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-101/25.06.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 16:12 ч./25.06.2018 г.)Download  [252.84 KB]
pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-62/27.03.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 16:26 ч./27.03.2018 г.)Download  [664.45 KB]

2017 г.

pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-288/11.12.2017 год. за одобряване на ПУП - ИПР на УПИ ХV-714, кв. 1, м. "Трудови казарми" (публикувано: 11:34 ч./12.12.2017 г.)Download  [160.62 KB]
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-254/24.10.2017 г. (публикувано: 13:14 ч./25.10.2017 г.)Download  [4.99 MB]
doc.png Заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. за обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили гражански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурсите (публикувано: 15:21 ч./11.10.2017 г.)Download  [60.5 KB]
  • doc.png Приложение № 1 - № 5 - Списъци на вакантните длъжности за приемане на военна служба след провеждане на конкурс (публикувано: 15:24 ч./11.10.2017 г.)Download  [495.69 KB]
pdf.png Заповед № СОА17-РД 09-539/17.05.2017 г. на кмета на Столична община, в която се забранява къпането и плуването в открити водни площи, както и използването на плавателни средства с двигатели с вътрешно горене през летния сезон на територията на Столична об (публикувано: 12:32 ч./17.05.2017 г.)Download  [1.08 MB]
(В изпълнение на т. 6 от Заповедта – за къпане и плуване да се използват само плувни басейни, отговарящи на изискванията на чл. 4 от Наредбата за водноспасителната  дейност и обезопасяването на водните площи)
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-121/04.05.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 15:22 ч./04.05.2017 г.)Download  [774.62 KB]
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-119/25.04.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 13:44 ч./25.04.2017 г.)Download  [239.93 KB]
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-118/25.04.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 13:45 ч./25.04.2017 г.)Download  [241.84 KB]
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-99/20.03.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 11:52 ч./20.03.2017 г.)Download  [699.33 KB]

2015 г.

  • Заповед № СО15-РД-09-1308/29.10.2015 г. на ВР. И. Д. Кмета на Столична община Мария Бояджийска, за определяне на  границите на територията на район „Красна поляна“ за извършване на организирано сметоизвозване.
  • Заповед № ОХ-104/06.02.2015 г. и Приложение № 1 на МО относно обявяване на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв и определяне на условията и реда за провеждане на конкурси за приемане на служба в доброволния резерв;

2011 г.

  • Заповед № РД-09-11-139/25.08.2011 г. в изпълнение на  Заповед № РД-09-1303/25.07.2011 г., на Кмета на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова, относно придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на район „Красна поляна“. Съгласно тази Заповед, е съставена карта на която са указани местата в район „Красна поляна“ на които е забранено или разрешено разхождане на домашни животни.
­