pdf.png Заповед № РКП20-РД56-21/07.02.2020 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 16:30 ч./07.02.2020 г.)Download  [535.96 KB]
pdf.png Заповед № СОА 20-РД 07-12/22.01.2020 г. за заличаване на адреси (публикувано: 10:35 ч./23.01.2020 г.)Download  [180.27 KB]
  • pdf.png Уведомление за бл. 10, вх. А (публикувано: 11:31 ч./24.01.2020 г.)Download  [424.07 KB]
  • pdf.png Уведомление за бл. 12, вх. А (публикувано: 11:31 ч./24.01.2020 г.)Download  [433.88 KB]

2019 г.

pdf.png Заповед № РКП19-РД56-238/28.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 12:08 ч./28.11.2019 г.)Download  [536.93 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-234/26.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 11:03 ч./26.11.2019 г.)Download  [532.1 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-233/26.11.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 11:03 ч./26.11.2019 г.)Download  [789 KB]
pdf.png Заповед № РКП19-РД56-116/10.06.2019 г. за определяне на комисия за проверка на извършени адресни регистрации (публикувано: 13:48 ч./10.06.2019 г.)Download  [342.4 KB]
pdf.png Заповед за комисия за проверка на гражданска регистрация (публикувано: 16:41 ч./12.02.2019 г.)Download  [564.02 KB]

2018 г.

pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-188/20.09.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 15:46 ч./20.09.2018 г.)Download  [490.97 KB]
pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-101/1/02.07.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 16:52 ч./02.07.2008 г.)Download  [174.66 KB]
pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-101/25.06.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 16:12 ч./25.06.2018 г.)Download  [252.84 KB]
pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-62/27.03.2018 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 16:26 ч./27.03.2018 г.)Download  [664.45 KB]

2017 г.

pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-254/24.10.2017 г. (публикувано: 13:14 ч./25.10.2017 г.)Download  [4.99 MB]
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-121/04.05.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 15:22 ч./04.05.2017 г.)Download  [774.62 KB]
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-119/25.04.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 13:44 ч./25.04.2017 г.)Download  [239.93 KB]
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-118/25.04.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 13:45 ч./25.04.2017 г.)Download  [241.84 KB]
pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-99/20.03.2017 г. по чл. 99Б от ЗГР (публикувано: 11:52 ч./20.03.2017 г.)Download  [699.33 KB]
­