Местни избори 2019

27 октомври 2019 г.pdf Покана за среща-консултация за съставите на СИК (публикувано: Вторник, 17 Септември 2019 16:12)Download  [107.94 KB]


Уважаеми съграждани,

Ако сте пребивавали в чужбина за по-дълъг период от време, молим да проверите актуалността на настоящия си адрес. Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори за общински съветници и кметове, съгласно чл. 3. ал. 4 на действащия Избирателен кодекс, „Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.“

Съгласно §1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Избирателния кодекс, „живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 3, ал. 4 и 5 е:

 • български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
 • български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
 • гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
МЕСТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“
Адрес на избирателното бюро № на избирателна секция Телефон

57 СCУ „Св. Hаум Охридски“

Ул. „Д-р Калинков“ № 40

1, 2, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 15, 16
02 920 02 50

135 СУ „Ян Амос Коменски“

Ж.к. „Западен парк“, ул. „Суходолска - 2“ № 145

3, 4, 5, 44, 45, 48,
49, 53, 69

02 822 19 13

02 821 45 83

28 СУ „Алеко Константинов“

Ул. „Възкресение“ № 60

12, 13, 17, 18, 22, 23, 32,
33, 34, 35, 36, 41, 42, 70
02 829 51 72

123 СУ „Стефан Стамболов“

Ул. „Братин дол“ № 26

30, 31, 37, 38, 39, 40,
43, 46, 47, 56, 57, 60
02 920 30 23

92 ОУ „Димитър Талев“

Ул. „Добротич“ № 21

19, 20, 21, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 58

02 828 47 26

02 828 47 33

17 СУ „Дамян Груев“

ж.к. „Западен парк“ № 132

50, 51, 52, 54, 55
02 821 71 88

75 ОУ „Тодор Каблешков“

Кв. „Факултета“, ул. „Възкресение“ № 151

59, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 71, 74, 75
02 822 15 67
 • Граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението могат да гласуват, както следва:
  • 57 ССУ „Св. Hаум Охридски“ – 6 СИК
  • 135 СУ „Ян Амос Коменски“ – 49 СИК
  • 28 СУ „Алеко Константинов“ – 12 СИК
  • 123 СУ „Стефан Стамболов“ – 60 СИК
  • 92 ОУ „Димитър Талев“ – 27 СИК
  • 75 ОУ „Тодор Каблешков“ – 64 СИК
­